Type interim opdrachten

Binnen het gebied van interim management wordt onderscheid gemaakt in:

  • Algemeen management
  • Functioneel management en
  • Operationeel management

In de praktijk blijkt dat voor alle toepassingsgebieden de interim manager niet alleen ervaring moet hebben maar ook ervaring en kennis van de branche waarin hij zijn opdracht moet verrichten.
Hij moet direct zijn weg in de organisatie kunnen vinden, de taal van de medewerkers spreken en vertrouwen uitstralen.
Algemeen management.
Bij algemeen management geeft de interim manager leiding aan het hele bedrijf of heeft zitting in de top van de organisatie.
Functioneel management.
Bij functioneel management opereert hij onder de top van de organisatie. Ook bij functioneel management kan het kiezen van de juiste interim manager bepalend zijn voor het overleven van een crisissituatie.
Operationeel management.
Bij operationeel management is sprake van tijdelijkheid en de noodzaak van een hoge mate van deskundigheid en ervaring die niet binnen de organisatie aanwezig is.

Naast een verdeling in toepassinggebied kan interim management ook verdeeld worden in verschillende soorten interim management.

  • Veranderingsmanagement
  • Crisis / Turnaround management
  • Project management
  • Overbruggingsmanagement.

Veranderingsmanagement.
Van veranderingsmanagement is sprake wanneer de organisatie een ontwikkeling heeft doorgemaakt waarbij verandering van de organisatie noodzakelijk is om zich verder te kunnen ontwikkelen. Meestal is sprake van een gezonde organisatie die beseft dat de organisatie andere wegen moeten worden ingeslagen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.
Bij veranderingsmanagement vervangt of ondersteunt de interim manager het zittende management omdat deze bijvoorbeeld door training en opleiding bijgeschoold moet worden of een andere positie binnen de organisatie moet gaan vervullen

Crisis/Turnaround management.
Indien een organisatie door interne of externe oorzaken in een crisissituatie is gekomen waarbij zelfs het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd is snel handelen en krachtdadig optreden vereist.
Het inschakelen van een interim manager die zijn sporen verdiend heeft, de branche kent en ervaring heeft met het doorvoeren van veranderingen in de organisatie kan dan een uitkomst bieden. Indien er sprake is van een ernstige crisissituatie is meestal sprake van het niet meer kunnen volgen van de eisen van de markt. Het vertrouwen in de organisatie is geschaad en binnen de organisatie is veel onrust en kan zelfs sprake zijn van het weglopen van het management.
Behalve het nemen van de juiste maatregelen moet de interim manager in staat zijn om het vertrouwen van de medewerkers en opdrachtgevers te winnen. Hij moet in staat zijn om een veranderingsproces door te voeren waarbij de medewerkers weer vertrouwen in de toekomst krijgen, bereid zijn om zich in te zetten en weer plezier krijgen in hun werk. Hij zorgt er voor dat de organisatie weer in staat is om te voldoen aan de eisen van de markt zodat ook de potentiële opdrachtgevers bereid zijn hun vertrouwen in de organisatie uit te spreken.

Project- en proces management.
Wanneer een organisatie geconfronteerd wordt met het uitvoeren van een project met een bepaalde tijdsduur, waarbij er gevraagd wordt om zeer grote deskundigheid en ervaring die niet aanwezig is in de organisatie, kan het inschakelen van een interim manager uitkomst bieden. Het voordeel hiervan is dat de bestaande organisatie niet overbelast wordt en ervan kan leren.

Overbruggingsmanagement.
Van overbruggingsmanagement of vervangingsmanagement is sprake wanneer door een plotseling sterfgeval of ernstige ziekte een belangrijke functie binnen een organisatie wegvalt en er vanuit de organisatie geen vervanging mogelijk is.
Overbruggingsmanagement kan ook zinvol zijn als de organisatie of een deel van de organisatie, waaraan de functionaris leiding moet geven, eerst gereorganiseerd moet worden.
Het tijdelijk laten invullen van deze functie door een interim manager met een grote ervaring kan dan een extra impuls geven. Op deze wijze wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

Voor voorbeelden kijk bij interessante opdrachten.naar boven